• آموزش
  • اتحادیه تجاری دسترسی با طناب (IRATA)

سیستم «دسترسی با طناب صنعتی» (INDUSTRIAL ROPE ACCESS) برگرفته از تکنیکهای کوهنوردی و غار نوردی می باشد که طی آن با استفاده و طناب ها و تجهیزات مختلف از طریق صعود، فرود و انجام مانورهای مختلف شما می توانید به نقاط مرتفع یا عمیق غیر قابل دسترسی به صورتی ایمن و سریع دسترسی پیدا کنید.

اتحادیه تجاری دسترسی با طناب صنعتی (IRATA):

 SSOCIATIONINDUSTRIAL ROPE ACCESS TRADE A

 در سال 1978 تامین ایمنی تکنسینهایی که در منطق مرتفع کار می کردند، به عنوان یک نیاز اساسی در شرکتهای بزرگ نفتی، مخابراتی، ساختمانی، راه سازی و ... مطرح گردید. در این راستا طی نشستها و جلسات مختلف میان این شرکتها و کمیسیون قوانین ایمنی و سلامت کاری (HSE) و همچنین تحقیقات بسیار حول محور شناخت منشا خطرات کار در ارتفاع، شیوه های پیشگیری، مدیریت و مقابله با خطرات، تکنیکها و تجهیزات موردنیاز، نیازهای کاری در ارتفاع و رسیدن به هدف «خطر صفر»، روش" کار صنعتی با طناب " به عنوان بهترین روش کاری که علاوه بر تامین ایمنی کامل، کلیه نیازهای کار در ارتفاعات را پوشش می داد، معرفی گردید و ماحصل این تلاشها منجر به تشکیل یک اتحادیه بین المللی با عنوان "اتحادیه تجاری کار صنعتی را با طناب (RATA)" گردید.

همکاری نزدیک بین کارشناسان IRATA, HSE باعث گردید تا IRATA به عنوان مرجع بین المللی اصلی در زمینه آموزش کار صنعتی با طناب و امداد و نجات در ارتفاع، تبیین استانداردها و قوانین مربوطه، بازرسی و ارزیابی شرکتها و ... به طور رسمی آغاز به کار نماید.

 

هزینه دوره ایراتا ، ایراتا چیست ،ایراتا در ایران ، قیمت دوره ایراتا ، کلاس آموزش راپل ، راپل چیست ، هزینه آموزش راپل ، قیمت دوره ایراتا ، کار در ارتفاع با طناب ، کار در ارتفاع بدون داربست ، مدرک بین المللی ایراتا ،کلاس آموزش راپل ،ایراتا ،